Tvorba s online aplikacemi

Na webu najdete velké množství nástrojů pro objevování fraktálů, stačí si z nich jen vybrat.

Čekají na vás nádherné scenérie a je pouze na vás, kolik jich odhalíte a zachytíte. Je to podobné, jako když fotografujete přírodu a hledáte v ní pěkné záběry. Jen místo krajiny se procházíte v „digitální krajině“ čísel a výpočtů, a namísto s fotoaparátem pracujete s počítačovými programy.

The Mandelbrot Set

K prohlížení krajiny fraktálů slouží celá řada webových nástrojů — od jednoduchých aplikací po důmyslné programy s bohatým nastavením parametrů. Mezi ty snazší na ovládání patří The Mandelbrot Set.

Pokud byste potřebovali nápovědu: Vyberte myší obdélníkovou oblast a aplikace ji zvětší do proporcí původního okna. Můžete se tak zanořovat libovolně hluboko — množina obsahuje nekonečné množství detailů. Chcete-li vykreslit méně detailů a pomalu se „vynořit zpět na hladinu“, klikejte se stisknutou klávesou Shift. Pokud se ve fraktálu ztratíte, kliknutím na tlačítko Reset (v nabídce vlevo nahoře) se vrátíte k původnímu zobrazení.
 

Julia Visualization

Na webu Julia Visualization se do zkoumání fraktálních struktur můžete pustit intuitivně — tažením myší upravujete výřez, prostředním kolečkem míru detailů. Je trochu škoda, že nelze upravit paletu vykreslovaných barev, zato máte na výběr z různých fraktálních množin.

Po spuštění se zobrazí tzv. Juliova množina — ta zobrazuje hranici mezi konečnem a nekonečnem při výpočtu rovnic vyšších stupňů. Rovnice se počítají z počátečních hodnot, které můžete nastavit vpravo nahoře čísly R a I. V rozbalovací nabídce Fractal type si pak můžete vybrat další typy fraktálů — třeba už známou Mandelbrotovu množinu, což je vlastně mapa všech Juliových množin, které odpovídají konečným výpočtům.
 

glChAoS.P

Výborným nástrojem pro hledání hezkých fraktálů nejrůznějších typů je FractalLab. Ten umí počítat i prostorové obrázky a obarvovat je nejrůznějšími způsoby. V pravé části nabídky zvolte, zda chcete zobrazovat 2D nebo 3D fraktály, vyberte z nabídky konkrétní typ a klikněte na zelené tlačítko Recompile.

Levým tlačítkem myši se ve fraktálním prostoru rozhlížíte. Se stisknutou klávesou Ctrl fraktálem otáčíte. Jinak svůj pohyb ovládáte způsobem dobře známým z počítačových her — klávesami A/D jdete doleva/doprava, klávesami W/S pak dopředu/dozadu. A nezapomňte vyzkoušet, co všechno lze nastavit v záložkách na pravé straně okna!
 

glChAoS.P

Dalším pokročilým nástrojem je glChAoS.P — v něm se můžete vydat na průzkumnou cestu světem dynamických fraktálů — často se jedná o výpočty chaotických systémů. Jejich řešení jsou dlouhodobě nepředvídatelná, podobně jako nelze přesně předvídat počasí. Přednastavené fraktální konfigurace najdete v nabídce Attractors / Fractals.

Levým tlačítkem myši fraktálem otáčíte, pravým tlačítkem se k němu přibližujete. Stisknete-li s pravým tlačítkem myši zároveň klávesu Control, budete se po fraktálním prostoru pohybovat. Výpočty chaotických systémů bývají náročné, takže jejich zobrazení nemusí být vždy nejrychlejší. Když budete trpěliví, uvidíte krásné grafické záznamy chování chaosu — takovým grafům říkáme „podivné atraktory“.
 

 

 

TIM4TEENS

Kurz tvůrčího využívání informačních technologií pro učitele výtvarné výchovy a jejich žáky.
 
  • Kurz byl podpořen grantem Masarykovy univerzity na podporu kroužků pro děti a mládež.